Preskočiť na obsah

Obec

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Bratská obec Borsodszentgyörgy

CSEMADOK ZO BLHOVCE

Fotogaléria

História obce

Materská škola

Obec v kocke

Obecné noviny - Balogfalai Hírmondó

Obecný hasičský zbor

Školská jedáleň pri MŠ

Štatistické údaje

Symboly obce

Základná škola