Ugrás a tartalomra

Obec

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Základná škola

Zistiť viac

Materská škola

Zistiť viac

Školská jedáleň pri MŠ

Zistiť viac

História obce

Zistiť viac

Obec v kocke

Zistiť viac

Obecné noviny – Balogfalai Hírmondó

Zistiť viac

Obecný hasičský zbor

Zistiť viac

Štatistické údaje

Zistiť viac

Symboly obce

Zistiť viac

Bratská obec Borsodszentgyörgy

Zistiť viac

Fotogaléria

Zistiť viac

Firmy a služby

Zistiť viac

Mapový portál

Zistiť viac

CSEMADOK ZO BLHOVCE

Zistiť viac