Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybavíte

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Starosta

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 16. marca 2021.