Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Blhovce.

Nadpis

Zverejnené

Uznesenie č. 13/2021 zo zas. OcZ dňa 19.11.2021

19.1.2022

Prílohy