Zoznam ZK pre voby OcZ Blhovce

Zverejnené
1. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021