Symboly obce

Dostupné jazyky: Magyar

Erb

Vlajka

Pečať

Zverejnené 28. februára 2021.
Upravené 7. apríla 2021.