Školská jedáleň pri MŠ

Dostupné jazyky: Magyar

Perencseiová Andrea – riaditeľka školského stravovacieho zariadenia
e-mail: jedalen@blhovce.sk

Školská jedáleň pri MŠ funguje od roku 1985, po presťahovaní do nových priestorov. V našej ŠJ sa stravuje celkom 63 osôb. Z toho je na mliečny program a na obedy 32 žiakov. Vo veku od 3-6 rokov sa stravuje 23 školáčikov celodenne. Okrem toho zabezpečujeme stravovanie ešte pre 8 osôb.

Zverejnené 1. marca 2021.
Bez úpravy .