Ugrás a tartalomra

Alapiskola

Pedagógiai hitvallásunkat leginkább a következő idézet tartalmazza:
„Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.“
Dr. Szentgyörgyi Albert
Intézményünk olyan iskolává kíván válni, melyben a fenti idézet szellemében tudnak kiteljesedni a diákok. Napjainkban csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban.  Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek megfelelően teljesítő tanulókat juttassunk el a következő iskolafokozatig.
1. Iskolánk bemutatása
A Balogfalai Magyar  Tanítási Nyelvű Alapiskola  egy vidéki  4 évfolyamos kisiskola , két összevont osztállyal a rimaszombati járásban. 
Iskolánk épülete nagyon régi, 1886-ban épült a község közepén. Azóta jelentősen át lett alakítva.  2004 nyarától fokozatosan  fel lett újítva kintről és bentről egyaránt,  sőt még az iskola udvara is parkosítva lett..
Két tanteremben folyik az oktatás, délután pedig az egyik osztályban  működik a napközi is, amely hozzájárul a szabadidő helyes eltöltéséshez, valamint tanítási órákra való felkészüléshez. A tantermeken kívül van jól felszerelt tornatermünk, számítógépes termünk, könyvtárunk, amelyek a tanórai munkák színvonalasabbá tételéhez adnak segítséget.
2008/2009-es tanévben 34 tanuló látogatja az iskolánkat, akiket 2  képesített pedagógus és 1 képesített nevelőnő oktat és nevel.
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók aránya  62 %. A szülők többsége munkanélküli. 

Az oktató-nevelő munka mellett több rendezvényre is sor kerül minden tanévben.  Ezek az ünnepségek nagyon jó alkalmak arra, hogy a falu felé is megmutassuk, milyen sokrétű munka folyik az iskolában. A tanításon túl azzal is törődünk, hogy a tehetséges gyerekek szerepelhessenek. Igen örülünk, hogy sok olyan tanítványunk van, akikben kiváló képességek rejlenek, csak meg kell adni nekik a lehetőséget a kibontakozásra.
Működnek és eredményesek a szakköreink: informatika-  képzőművészeti-és bábszakkör. Valamennyien bekapcsolódnak az informatika tanulásába. Jól felszerelt számítógépterem áll rendelkezésre és sokoldalú ismeretekre tesznek szert diákjaink.  Nagyobb szabású rendezvényeink:
Tanévnyitó ünnepség
Karácsonyi ill. Télapó ünnepély 
Farsangi karnevál
Megemlékezés március 15–én az 1848-as forradalomra 
Anyák napi 
Sportnap 
Gyermeknap 
Iskolai kirándulások – Minden évben  az év végéig   hosszabb, rövidebb kirándulásokat, túrákat szervezünk, ami teljesen ingyenes a Pázmány Péter Alapítvány jóvoltából. Az idén az úticél Budapest volt.
Tanévzáró ünnepség – ballagással, tanévzáró műsorral. 
2.  Eredményeink
Tanulóink számos kiemelkedő eredménnyel öregbítették eddig iskolánk hírnevét .  Igen sokféle területen: szavalóverseny, tantárgy -,  tánc – és képzőművészeti versenyen vettek részt. Eljutottak a  járási, kerületi versenyekre, sőt még   a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyre is.  Tánccsoportunk is nagy sikereket arat.              Az iskolában is különféle versenyeket rendezünk a napközi keretén belül:  sport -, tánc-, ének-,   rajz-, tantárgyversenyeket.          
Célunk, hogy a tanítványaink ne csak a tanulmányi munkában, de más területen is megmutathassák tehetségüket.
A Balogfalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden gyermek  sikerélményekhez juthat.          .


Mgr. Erika Bozóová
i g a z g a t ó

Mgr. Erika Bozóová

i g a z g a t ó

zs@zsblhovce.edu.sk