Ugrás a tartalomra

Testvértelepülés – Borsodszentgyörgy

www.borsodszentgyorgy.hu

Együttműködési  megállapodás

Balogfalva  és   Borsodszentgyörgy testvér-települési kapcsolatának működtetésére:
BLHOVCE-BALOGFALVA  KÖZSÉG (Szlovákia) és BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG (Magyarország) önkormányzatainak határozatai értelmében a két település, a megállapodás aláírásának időpontjától határozatlan ideig testvér-települési kapcsolatot létesít.

A testvérkapcsolat, az Európai Unió célkitűzéseinek értelmében jött létre azzal a szándékkal, hogy erősítse a határon átnyúló együttműködést, az európai szemléletet. Erősítse a települések közti baráti viszonyt és jószomszédi kapcsolatot.
Ennek érdekében az önkormányzatok és intézményeik az alábbi területeken és célokkal kívánnak tevékenykedni:

Igazgatási területén:

 • a helyi önkormányzatok testületeinek, bizottságainak működése, az önkormányzati technikák megismerése, megismertetése,
 • az önkormányzatok intézményrendszerei és azok strukturális működése,
 • az államigazgatás mechanizmusának megismerése.

Oktatás területén:

 • az alapiskolák nevelési-oktatási terveinek megismerése,
 • hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek nevelése-oktatása,
 • cseretáboroztatás,
 • nyelvi táborok,
 • informatikai találkozók.

Kultúra területén:

 • a kulturális örökség ápolása, védelme, megismerése,
 • amatőr csoportok kölcsönlátogatásai,
 • részvétel rendezvényeken, seregszemléken,
 • fesztiválok, kiállítások szervezése,
 • felnőtt csereüdültetés szervezése,
 • sport egyesületek együttműködése.

Gazdaság területén:

 • PR tevékenység,
 • idegenforgalmi közös kiadványok szerkesztése,
 • terület és településfejlesztési technikák kidolgozása,
 • környezetvédelemmel kapcsolatos sajátosságok, ötletek, tapasztalatok átadása,
 • civil szervezetek együttműködése.

A megállapodó felek kinyilatkozzák, hogy tevékenységükkel a nemzet felemelkedését kívánják  szolgálni a másság elismerésével, a tolerancia előtérbe helyezésével és az Európai Unió normáinak figyelembe vételével.

Balogfalva Község Önkormányzata és Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata a mellékelt határozatokkal az együttműködési megállapodást elfogadta és megvalósítását kötelezően célul tűzte ki munkájában.