Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 19.05.2023