Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo zasad. OcZ dňa 15.12.2023