Ugrás a tartalomra

Uznesenie č.4 zo zasad. OcZ dňa 15.12.2023