Ugrás a tartalomra

Uznesenie č.3 zo zasadnutia OcZ zo dňa 19.05.23