Preskočiť na obsah

Uznesenie č.12/21 zo zasadnutia OcZ dňa 20.08.21