Oznámenie o zámere priam.predaja HM

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 18. augusta 2021