Návrh plánu KĆ HK od 01.07.-31.12.21

Upravené
14. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2021 − 30. mája 2021