Návrh na odpredaj nehnutelneho majetku obce

Zverejnené
1. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021